Öğretme Teknikleri

İnternet kullanımı soncunda öğrencilerin karşılaşabilecekleri olası problem veya sorunları ne aza indirmek için öğretmenler tarafından bir dizi öğretme teknik ve stratejileri geliştirilebilir. Böylelikle öğrencilerin güvenli ve sorumlu davranışlar kazanmaları sağlanmış olabilir.

• İnternet Temelleri

Öğrenciler internet ortamını daha güvenli kullanabilmek ve birbirinden farklı çevrimiçi materyalleri kolaylıkla algılayabilmek için, internet terminolojisi ve internetin kullanım fonksiyonları konusunda temel bilgi düzeyine sahip olmalıdırlar. Öğrencilerin bu düzeyde bilgilere sahip olmaları için, öğretmenler tarafından;

      Öğrencilere çevrimdışı içeriklerle çevrimiçi olanları nasıl ayırt etmeleri gerektiği gösterilmelidir.

      İnternet tarayıcının sahip olduğu butonların çalışmaları açıklanmalıdır.

      Web sayfalarının veya web sitelerinin farklı özellikleri gösterilmelidir.

      İnternetteki bağlantıların nasıl çalıştığı anlatılmalıdır.

      İletişim bilgilerinde metin ve resimlerin rolleri tartışılmalıdır.

• Kaynaklara Ulaşma

Her ne kadar WWW zengin bir bilgi içeriği sunduğundan dolayı eğitim-öğretim amacıyla kullanılabilecek potansiyele sahip olsa da, internetin sunduğu bilgi yığını uygunluk, kalite ve doğruluk bağlamında gözden geçirilmelidir. Bunun yanında internet güvenliği için bir takım teknolojik önlemlerin alınması sağlansa da, öğrencilerin kendi güvenlik önlemlerini bilgi ve beceri düzeylerini arttırarak almalarının sağlanması daha etkili olacaktır. Dolayısıyla, öğrencilerin internette maruz kaldıkları uygunsuz içerikler ile kolaylıkla baş edebilmelerinin sağlanması için kendilerine gerekli bilgi ve becerilerin verilmesi önemlidir.

• Kişisel Bilgi ve Gizlilik

İnternet ortamlarında kişisel bilgilerin yasal düzenlemeler çerçevesinde kullanıldığı görüldüğü gibi, yasadışı amaç ve uygulamalarda da kullanıldıkları görülmektedir. Nasıl bir kişi yolda yürürken karşısına gelen ve hiç tanımadığı birisine kendisine ait kişisel bilgileri veremeyeceği gibi, internet ortamında da sanal olarak tanıştığımız insanlara kendi bilgilerimizi vermememiz gerekmektedir.

Web sitesi yapmak öğrenciler için hem eğlenceli hem de eğitsel olarak faydalı olabilir. Ancak öğrencilerin web sitesi yoluyla gerek kendi gerekse de arkadaşlarının fotoğraflarını yayınlaması bir takım tehlikeli sonuçlara yol açabilmektedir. Öğrencilerin e-posta adreslerinin bir takım sitelerde görülmesi mantıklı ve normal gibi görülebilir ama sonuç olarak bu mailler yoluyla da öğrencilerin cinsel teşhir ve taciz içerikli mailler almasının da yolunu açmaktadır. Bunlara ek olarak, ev adresinin yeri gibi diğer kişisel ayrıntıların da internet ortamında yer alması bazı uygunsuz kullanım risklerine neden olabilir.

• İletişim ve İşbirliği

E-posta, sohbet odaları ve elektronik konferanslar gibi internet teknolojileri iletişim ve bilginin paylaşılması bağlamında hızlı, kolay ve etkilidirler. Ancak bu teknolojileri kullanırken bir takım riskler de ortaya çıkabilmektedir;

      E-postalar virüs içerikli olabilirler, veya e-postalar yoluyla rahatsızlık, taciz veya cinsel taciz durumlarına maruz kalınabilir.

      Yazılı mesajlar da benzer şekilde kullanılabilir.

      Sohbet odalarında da benzer riskler olabileceği gibi, insanlar buralarda kendi kimliklerini farklı şekilde yansıtabilirler.

      Bazı durumlarda, çevrimiçi sohbet odalarında tanıştıkları insanlarla günlü yaşamda yüz-yüze görüşen insanlar fiziksel tehlikelere maruz kalabilirler.

• Rehber Bilgiler:

      Okulun kabul ettiği internet kullanım kurallarını öğrencilerin de kabul etmesini sağlamak.

       Başkalarına rahatsızlık verici e-postaların kesinlikle kabul edilemez olduğunu açıklamak. 

      E-posta kullanımında internet etiği konusunda ayrıntılı bilgi vermek. 

      Öğrencilerini internet kullanımı ve sanal ortamlarda başlarına gelebilecek bir yabancı tehlikesi konusunda uyarmak. 

      Sohbet ederken uymaları gereken kuralları ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlatmak.

       Kişisel bilgi veya fotoğraflarını başkalarıyla internet ortamında paylaşmamaları konusuna vurgu yapmak.

      İnternette tanıştıkları kimselerle günlük hayatta yüz yüze görüşmemeleri gerektiği, görüştükleri takdirde de bunu en azından açık bir alanda yapmaları gerektiğini vurgulamak.